Ad-Aware Business Edition 3.0

Ad-Aware Business Edition 3.0

Lavasoft AB – Shareware
ra khỏi 7 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Ad-Aware BE là dành cho các doanh nghiệp muốn kiểm soát Trung tâm của tất cả các máy tính mạng của họ với Ad-Aware cài đặt. Nó bao gồm các công cụ mạng để quản lý và theo dõi Ad-Aware trên mạng.

Ad-Aware Business Edition cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ, chủ động điểm cuối phần mềm độc hại, bao gồm Antivirus, Antispyware và antirootkit, với sự căng thẳng tối thiểu trên tài nguyên hệ thống. Cung cấp cho quản trị viên CNTT kiểm soát mạng thông qua một công cụ quản lý tập trung linh hoạt và dễ sử dụng, giải pháp doanh nghiệp này cải thiện hiệu quả và cắt giảm chi phí, dễ dàng triển khai, tạo chính sách đơn giản, tùy chọn báo cáo có cấu hình và nhiều Thêm.

Ad-Aware Business Edition là phiên bản mới nhất của Ad-Aware được thiết kế để sử dụng trên mạng có tất cả các kích thước.
Nó chứa một giao diện bàn điều khiển máy chủ, cho quản trị viên CNTT kiểm soát Trung tâm nhiều Ad-Aware khách hàng trong một môi trường mạng. Ad-Aware Business Edition thay thế Ad-Aware Enterprise. Người dùng doanh nghiệp đang nắm giữ giấy phép hợp lệ được nâng cấp miễn phí! Đăng nhập vào tài khoản Trung tâm hỗ trợ Lavasoft của bạn và lấy gói cài đặt từ phần "tải xuống của tôi".

Inportant: trước khi cài đặt Business Edition, dỡ cài đặt phiên bản hiện tại của Ad-Aware Enterprise.

Tổng quan

Ad-Aware Business Edition là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Lavasoft AB.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Ad-Aware Business Edition là 3.0, phát hành vào ngày 11/10/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/04/2008.

Ad-Aware Business Edition đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Ad-Aware Business Edition đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Ad-Aware Business Edition!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có Ad-Aware Business Edition cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Lavasoft AB
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản